Eksperci

 

Dr inż. Szczepan Marczyński

Dr hab. Jacek Borowski,
profesor nadzwyczajny SGGW

Dr hab. Piotr Latocha,
profesor nadzwyczajny SGGW