Piotr Latocha PhD, Warsaw University of Life Sciences - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Piotr Latocha PhD, Warsaw University Of Life Sciences

New hardy kiwifruit cultivar - ‘Bingo’

PIOTR LATOCHA, Ph.D, associate professor at

Department of Environment Protection, Warsaw University of Life Sciences

This paper outlines the results of research on the morphological and biological features of 'Bingo', a new cultivar of hardy kiwifruit obtained in the breeding programme conducted at Warsaw University of Life Sciences (WULS), Poland.

 

 

Ripe fruit 'Bingo' on the shrub (photo by P. Latocha).

Hardy kiwi (Actinidia arguta) is a relatively recent crop plant, therefore the demand for cultivars suitable for commercial production is still high. The article presents the results of the study of morphological and biological characteristics of the new hardy kiwifruit ‘Bingo’, obtained as a result of breeding program conducted at the Warsaw University of Life Sciences.

The research was performed in 2008 and 2009. 'Bingo' is an F1 hybrid of two cultivars: A. purpurea, 'Purpurna Sadova' and A. arguta. Its fruit characteristics are dominated by those of A. arguta. 'Bingo' berries are oval, flattened on the sides, and their average weight is 8.1 g (up to 14.4 g). The ripe fruit have a smooth, yellow-green skin with a strong pink-red blush. The fruiting potential (88.2 pieces / 1 m of fruiting shoot) is lower than of  'Ananasnaya', but exceeds that of 'Jumbo'. Ripe 'Bingo' berries are rich in vitamin C, have pleasant sensory properties and high consumer acceptance. The plant can be successfully grown in central Poland’ climate.

Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta) jest rośliną uprawną od stosunkowo niedawna, dlatego zapotrzebowanie na odmiany nadające się do produkcji towarowej jest nadal duże. Artykuł prezentuje wyniki badań cech morfologicznych i biologicznych nowej mrozoodpornej odmiany aktinidii ostrolistnej ‘Bingo’, uzyskanej w wyniku prac hodowlanych prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Badania przeprowadzono w 2008 i 2009 r. ‘Bingo’ jest hybrydą F1 dwóch odmian: A. purpurea ‘Purpurna Sadova’ i A. arguta. W jej owocach dominują cechy A. arguta. Jagody ‘Bingo’ są owalne, spłaszczone po bokach, a ich średnia waga wynosi 8,1 g (do 14,4 g). Dojrzały owoc ma gładką, żółtozieloną skórkę z silnym różowoczerwonym rumieńcem. Potencjał plonowania (88,2 sztuk/1 m pędu owocującego) jest niższy niż w przypadku odmiany ‘Ananasnaya’, ale wyższy niż u odmiany ‘Jumbo’. Dojrzały owoc ‘Bingo’ jest bogaty w witaminę C, ma przyjemne właściwości sensoryczne i cieszy się dużą akceptacją konsumentów. Roślina może być z powodzeniem uprawiana w warunkach klimatycznych Polski centralnej.

Cały artykuł w oryginale (j. angieski):

Some morphological and biological features of ‘Bingo’ – a new hardy kiwifruit cultivar
from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland - Piotr Latocha

Zawiązki owoców, kwiaty i dojrzałe owoce odmiany 'Bingo' w porównaniu do innych popularnych odmian (fot. P. Latocha).