i chłodząc ściany latem. Badania wykazały, że latem tem-
peratury fasad pokrytych zielenią w porównywaniu z fa-
sadami „nagimi” były do 30°C niższe. Fasady bez zielonej 
okrywy miały temperaturę powierzchni wynoszącą ponad 
60°C.

1

 Badania amerykańskie wykazały, że w lipcu tempera-

tura wewnątrz budynku okrytego zielonym płaszczem z wi-
nobluszczu pięciolistkowego (Parthenocissus  quinquefolia
była niższa o 11°C, co pozwoliło zaoszczędzić 73% kosztów 
energii chłodzenia.

2

Gatunki zimozielone ograniczają straty ciepła zimą, 

zmniejszając w ten sposób koszty ogrzewania. Chronią też 
mury przed działalnością graficiarzy.

Rośliny pokrywające powierzchnie budynków mogą, 

ale nie muszą wspinać się po podporach. Gdy  chcemy 
uniknąć budowania konstrukcji podtrzymujących, mo-
żemy zastosować pnącza samoprzytrzymujące się 
muru, np. winobluszcz pięciolistkowy odmianę murową 
(Parthenocissus  quinquefolia var. murorum), winobluszcz 
pięciolistkowy odmianę Engelmana (Parthenocissus 
 quinquefolia
 var.  engelmannii), winobluszcz trójklapowy 
(Parthenocissus tricuspidata), bluszcz pospolity (Hedera 
 helix
) ‘Białystok’ lub ‘Woerner’, milin (Campsis), hortensję 
pnącą (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) lub przywarkę 
japońską (Schizophragma  hydrangeoides). Jeśli wymagany 
jest dostęp do elewacji, można od początku prowadzić pną-
cza po przygotowanych podporach: kratach, drabinkach, 
siatkach, linach, drutach itp. 

2

 Maskują nieestetyczne budynki 
i konstrukcje

Pnącza świetnie nadają się do maskowania brzydkich bu-
dynków czy konstrukcji – budek, szop, garaży, magazynów 
i wiat śmietnikowych. Potrafią odmienić nawet najbrzydszy 
obiekt. Można do tego wykorzystać wymienione wcześniej 
rośliny lub zastosować mało wymagające  gatunki, takie 
jak dławisz (Celastrus), winnik tojadowaty (Ampelopsis 
 aconitifolia
), winorośl (Vitis) ‘Green Wonder’, winorośl ja-
pońską (Vitis  coignetiae), winorośl amurską (Vitis  amurensis), 
winorośl pachnacą (Vitis riparia), złotolistny chmiel (Humulus 
 lupulus
) ‘Aureus’, półzimozieloną akebię pięciolistkową 
(Akebia  quinata) czy też kipiący burzą zieleni i kwiatów któ-
ryś z wiciokrzewów (Lonicera), np. wiciokrzew japoński 
(Lonicera  japonica) ‘Halliana’ lub silnie rosnących powojników 
(Clematis), np. odmiany ‘Lambton Park’ i ‘Bill MacKenzie’ 
z grupy Tangutica czy ‘Paul Farges’ z grupy Vitalba.

3

Tworzą szczelne żywopłoty 
i osłony

Osłony z pnączy zabezpieczają nie tylko przed wiatrem i ku-
rzem, ale zapewniają intymność w przestrzeni publicznej. Na 
żywopłoty, które w krótkim czasie mają stworzyć osłonę war-
to zastosować szybko rosnące pnącza, takie jak np. rdestówka 

Monumentalna, szara fasada budynku w Warszawie dzięki  pnączom przestała być przygnębiająca i przytłaczająca.

11

14 powodów, dla których warto sadzić pnącza w mieście i przy drogach