bucharska (Fallopia baldschuanica) czy powojniki (Clematis) ‘Bill 
MacKenzie’ i ‘Paul Farges’. Zielona osłona będzie spełniała swo-
je zadanie już po kilku miesiącach. Gdy jednak na efekt można 
poczekać dwa lata, lepiej zastosować odmiany winobluszczu 
pięciolistkowego (Parthenocissus  quinquefolia) r

edwaLL

® ‘Troki’, 

var. murorum, var.  engelmanii, odmiany winobluszczu trój-
klapowego (Parthenocissus  tricuspidata) ‘Veitchii’ czy ‘Green 
Spring’ lub odmiany powojników (Clematis) z grupy Tangutica 
– ‘Lambton Park’ lub ‘Kasia’. Świetnie do tego nadadzą się rów-
nież aktinidie (Actinidia), winniki (Ampelopsis) czy niektóre wi-
ciokrzewy (Lonicera), np. w. zaostrzony i w. japoński ‘Halliana’.

4

 Tworzą zielone parawany wzdłuż ulic 
i szlaków komunikacyjnych, chroniące 
przed hałasem i zanieczyszczeniami

Pnącza rozpięte na ekranach akustycznych stojących wzdłuż 
szlaków komunikacyjnych wspomagają ich dźwiękochłonne 
działanie zarówno poprzez pochłanianie, jak i rozpraszanie 
fal dźwiękowych. Ale to nie wszystko. Liście pnączy absor-
bują zanieczyszczenia (pyły i gazy), redukując w ten sposób 
ich stężenie w powietrzu, a także maskują duże pionowe 
płaszczyzny ekranów, które z natury nie są zbyt estetyczne, 
a najczęściej też obce krajobrazowo. Duży ruch samochodo-
wy powoduje znaczne zapylenie i zanieczyszczenie powietrza 
oraz zasolenie gleby. Pnącza są w stanie znieść takie trudne 
warunki. Mogą być sadzone po obu stronach ekranów – od 
strony jezdni (wewnętrznej), gdzie warunki dla ich wzrostu 
i rozwoju są wyjątkowo trudne i po stronie przeciwnej (ze-
wnętrznej). Sadzenie roślin po stronie przeciwnej do jezdni 
ma również bardzo istotne znaczenie dla estetyki ekranów, 
z tej strony właśnie oglądanych przez mieszkańców i prze-
chodniów. Można tu stosować znacznie więcej różnych gatun-
ków i odmian pnączy niż od strony jezdni. Do sadzenia przy 
ekranach akustycznych nadaje się wiele silnie rosnących pną-
czy np. winorośl pachnąca (Vitis riparia), dławisze (Celastrus), 
winobluszcze (Parthenocissus), rdestówka bucharska (Fallopia 
baldschuanica
), powojniki (Clematis) z grup Vitalba i Tangutica, 
winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia), a w południo-
wej i zachodniej Polsce również glicynie (Wisteria) czy milin 
amerykański (Campsis radicans).

Zestawienie –

 

Tab. 2 str. 40.

5

Szybko tworzą cieniste zakątki 
w parkach i na skwerach

Częstym problemem nowo powstających skwerów i parków 
jest brak cienistych miejsc, w których w upalne letnie dni 
można się schronić przed palącym słońcem. Na cień utwo-
rzony przez nowo posadzone drzewa trzeba czekać kilkana-
ście lat, tymczasem z pnączy obrastających altanę, pergolę 
lub inne osłony w ciągu roku lub najwyżej trzech lat można 
wyczarować zaciszne i ocienione miejsce. Świetnie się do tego 
nadają: winorośl pachnąca (Vitis riparia), winorośl amurska 
(Vitis amurensis), winorośl japońska (Vitis coignetiae), akebia 
pięciolistkowa (Akebia quinata), powojniki (Clematis) z grupy 
Tangutica – ‘Lambton Park’, ‘Bill MacKenzie’ czy grupy Vitalba 
– ‘Paul Farges’, winobluszcze pięciolistkowe (Parthenocissus 
quinquefolia
), glicynie (Wisteria) lub miliny (Campsis).

Silnie rosnący powojnik ‘Paul Farges’ dobrze nadaje się do  masko- 
wania mniej atrakcyjnych obiektów, np. altan śmietnikowych.

Winobluszcz pięciolistkowy szybko tworzy szczelne i ekologiczne 
osłony miejsc wypoczynku.

Ogrodzenie obsadzone odmianami winobluszczu pięciolistkowe-
go r

edwaLL

® ‘Troki’ i ‘Yellow Wall’

PBR

 osłania mieszkańców od ulicz-

nego kurzu i wścibskich spojrzeń.

Bujną zieleń i miejsca ocienione można stworzyć także na stropach 
garaży podziemnych w nowoczesnych osiedlach. W takich warun-
kach doskonale sprawdza się np. winorośl japońska.

13

14 powodów, dla których warto sadzić pnącza w mieście i przy drogach