odmian ‘Thorndale’ oraz ‘Białystok’. Coraz większą popu-
larność zdobywa trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei), 
a zwłaszcza jej odmiana ‘Coloratus’ – silnie rosnąca, odpor-
na, mało wymagająca i dobra zarówno na miejsca cieniste, 
jak i słoneczne. Podobnie jak bluszcz świetnie nadaje się do 
pokrywania dużych połaci. Na mniejszych powierzchniach 
lepiej sadzić barwnolistne, a przez to słabiej rosnące odmiany 

6

Tworzą enklawy 
na placach zabaw

Pnącza idealnie nadają się do tworzenia zacisznych, ocienio-
nych miejsc zabaw – tuneli, szałasów, kryjówek, labiryntów 
– a także zacienionych miejsc odpoczynku osłoniętych przed 
wiatrem, kurzem i spalinami. Do takich celów szczególnie 
nadają się: akebie (Akebia), aktinidie (Actinidia), dławisz okrą-
głolistny (Celastrus orbiculatus) ‘Hercules’ (nie zawiązuje owo-
ców), powojniki (Clematis), winorośl pachnąca (Vitis riparia), 
winorośl japońska (Vitis coignetiae). Sadząc pnącza o jadal-
nych owocach np. aktinidię pstrolistną (Actinidia  kolomikta), 
aktinidię ostrolistną (Actinidia arguta) oraz winorośle o ja-
dalnych owocach (Vitis), np. odmianę ‘Zilga’, można dodat-
kowo uatrakcyjnić takie miejsca.

7

Tworzą dekoracyjne okrywy 
zastępujące trawnik

Wiele gatunków pnączy bez podpór płoży się po ziemi, speł-
niając funkcję roślin okrywowych. Mogą zastąpić trawniki, 
tworzyć obwódki, porastać i umacniać skarpy lub przykry-
wać ziemię pod drzewami lub krzewami, przeciwdziałając 
wydmuchiwaniu jej przez wiatr, wypłukiwaniu przez wodę, 
przesychaniu oraz hamując wzrost chwastów. Świetnie 
sprawdzą się jako runo parkowe, na miejskich klombach, 
przy chodnikach i na rondach, zastępując trudne w utrzy-
maniu trawniki. Ułatwiają pielęgnację terenów zieleni, skra-
cając czas pracy i obniżając koszty, a także podnosząc ich 
estetykę. Najczęściej stosowany jest cieniolubny (choć dobrze 
rośnie także w półcieniu) bluszcz pospolity (Hedera  helix

Pnącza świetnie nadają się do tworzenia okryw. W miejscach zacienionych szczególnie przydatny jest bluszcz pospolity.

Pnącza mogą tworzyć atrakcyjne zakątki dla dzieci. 
Na zdjęciu powojnik ‘Paul Farges’ porastający szałas.

14

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach