Owoce wiciokrzewów (Lonicera), winobluszczy (Parthenocissus), 
dławiszy (Celastrus), winników (Ampelopsis) czy winorośli (Vitis
są cennym jesiennym pokarmem dla ptaków.

10

Podkreślają urodę  
nowoczesnej architektury

Pnącza idealnie komponują się z nowoczesną architekturą, 
szczególnie gdy wspinają się po stalowych linach czy metalo-
wych konstrukcjach, które współtworzą charakter budynku. 
Sposób wykorzystania ich walorów dekoracyjnych oraz zdol-
ności do budowania struktur architektonicznych zależą tylko 
od fantazji projektanta. Do pokrywania ścian nowoczesnych 
budynków nadają się wszystkie gatunki pnączy, ale szcze-
gólnie polecane są winobluszcze (Parthenocissus) oraz hor-
tensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) i bluszcz 
(Hedera). Przy konstrukcjach linowych i kratach dobrze ros-
ną: winorośl pachnąca (Vitis  riparia), winorośl japońska (Vitis 
coignetiae
), winorośl amurska (Vitis amurensis), winobluszcz 
zaroślowy (Parthenocissus inserta), dławisze (Celastrus), win-
nik (Ampelopsis), rdestówka bucharska (Fallopia baldschua-
nica
), aktinidie (Actinidia), glicynie (Wisteria) oraz kokornak 
wielkolistny (Aristolochia macrophylla).

11

Dobrze komponują się 
z innymi roślinami

Pnącza rosnące przy drzewach, krzewach, także iglastych, 
mogą je oplatać barwnymi kwiatami lub liśćmi. To ich natu-
ralny sposób wzrostu sprawdzający się także w warunkach 
miejskich. Na małej i średniej przestrzeni najlepiej do tego 

ok. 530 m

2

 ma liście o powierzchni 2600 m

2

. Niemieckie ba-

dania wykazały, że winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus 
tricuspidata
) może w ciągu roku wyłapać 4 g zanieczysz-
czeń na każdy metr kwadratowy pokrywanej powierzchni, 
a bluszcz pospolity (Hedera helix) 6 g/m

2

 na rok.

4

 Pnącza wpły-

wają na poprawę mikroklimatu, podnosząc wilgotność powie-
trza i produkują niezbędny do życia tlen. Wszystkie gatunki 
mają te zalety, choć nie wszystkie w jednakowym stopniu. 
Z zadań oczyszczania powietrza i podnoszenia wilgotności 
najlepiej wywiązują się pnącza zimozielone, np. bluszcz po-
spolity (Hedera helix) oraz te wytwarzające dużą masę liści, 
czyli: winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefo-
lia
) np. odmiana r

edwaLL

® ‘Troki’, winobluszcz trójklapowy 

(Parthenocissus tricuspidata), winorośl pachnąca (Vitis ripa-
ria
) i jej odmiany ‘Ania’ i ‘Tomek’, winorośl japońska (Vitis 
coignetiae
) i amurska (Vitis amurensis), rdestówka buchar-
ska (Fallopia baldschuanica), winnik tojadowaty (Ampelopsis 
aconitifolia
) oraz milin (Campsis).

9

Przyciągają 
ptaki

Pnącza przyciągają ptaki, wzbogacając tak ważną w mieście 
bioróżnorodność. Oferują im bezpieczne schronienie i miej-
sce do gniazdowania. Szczególnie przydatne są umiarkowanie 
lub silnie rosnące gatunki, np. winobluszcze (Parthenocissus), 
wiciokrzewy (Lonicera), rdestówka bucharska (Fallopia 
 baldschuanica),
 dławisz (Celastrus), glicynie (Wisteria), mi-
lin (Campsis), hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp. 
 petiolaris), liczne powojniki (Clematis) czy miesięcznik dahurski 
(Menispermum davuricum) tworzący plątaninę cienkich pędów 
przykrytych dachówkowato ułożonymi sercowatymi liśćmi. 

Zieleń osiedlowa założona na stropie garażu podziemnego, gdzie 
miąższość podłoża nie przekracza 20–40 cm. W takich  warunkach 
radzi sobie m.in. glicynia kwiecista ‘Ludwik Lawin’.

Świetnym przykładem połączenia nowoczesnej miejskiej 
 architektury z naturą jest tonący w pnączach budynek Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego.

16

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach