Stanowisko

Klimat miejski mimo spalin i zanieczyszczeń sprzyja upra-
wie pnączy, bowiem wśród zabudowań znajdują one często 
miejsca zaciszne, osłonięte od wiatrów i zdecydowanie cie-
plejsze niż na otwartych przestrzeniach wzdłuż dróg. Wśród 
zabudowy miejskiej z powodzeniem można stosować np. 
hortensję pnącą (Hydrangea anomala subsp.  petiolaris), ak-
tinidię pstrolistną (Actinidia kolomikta), chmiel (Humulus 
 lupulus
), powojniki (Clematis), z wyjątkiem powojnika gór-
skiego (Clematis montana), dławisze (Celastrus), winobluszcz 
pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia), winobluszcz trój-
klapowy (Parthenocissus tricuspidata) oraz większość pozo-
stałych pnączy. Wzdłuż dróg i w miejscach nieosłoniętych 
w rejonach na wschód od Wisły, a także wzdłuż dróg górskich 
należy unikać sadzenia gatunków wrażliwych, np. glicynii 
(Wisteria), milinów (Campsis), rdestówki  bucharskiej (Fallopia 
 baldschuanica
), bluszczu pospolitego (Hedera helix), wiciokrze-
wu japońskiego (Lonicera japonica) i wiciokrzewu Henry'ego 
(Lonicera henryi), akebii (Akebia) i winobluszczu trójklapowe-
go (Parthenocissus tricuspidata). Z powodzeniem można na-
tomiast sadzić winobluszcz  pięciolistkowy (Parthenocissus 
 quinquefolia
), winorośl pachnącą (Vitis  riparia), odmiany po-
wojników (Clematis) z grup Integrifolia, Vitalba, Viticella lub 
Atragene oraz odmianę ‘Praecox’.

W zależności od gatunku pnącza mogą rosnąć w słońcu 

lub w cieniu. W miejscach słonecznych, dobrze oświetlonych 
przez większość dnia warto posadzić glicynie (Wisteria), mi-
liny (Campsis), aktinidie (Actinidia), winorośle (Vitis), wino-
bluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata), powojniki 
(Clematis) wielkokwiatowe o pełnych kwiatach, powojniki 
z grupy Tangutica. Miejsca półcieniste czy wystawy północ-
ne są preferowane przez bluszcz pospolity (Hedera helix), 

Na co zwracać uwagę, 

dobierając pnącza do 

warunków miejskich

Zanim zdecydujemy się na zakup i posadzenie pnączy, 

powinniśmy sprawdzić warunki, w jakich będą rosły. 

Do każdego, nawet najbardziej niesprzyjającego miejsca 

można dobrać odpowiedni gatunek i zastosować 

właściwą podporę.

Zacienione patio obsadzone  hortensją pnącą (po lewej) oraz 
kwitnącymi wczesną wiosną powojnikami z grupy Atragene 
(po prawej).

18

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach