Średnio ciężkie pnącza o masie 10–20 kg/m² to: wi-

nobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinqefolia), mi-
lin amerykański (Campsis radicans), hortensja pnąca 
(Hydrangea anomala subsp. petiolaris), przywarka japoń-
ska (Schizophragma hydrangoides), dławisz okrągłolistny 
(Celastrus orbiculatus), glicynia (Wisteria sp.), winorośl ja-
pońska (Vitis coignetiae), winorośl pachnąca (Vitis riparia).

Ciężkie pnącza o masie 20–25 kg/m² to: bluszcz pospo-

lity (Hedra helix).

Wielkość oczek podpór:
30–50 cm
 – pnącza umiarkowanie silnie rosnące: win-

nik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia), powojnik (Clematis), 
bluszcz pospolity (Hedera helix);

40–80 cm – pnącza silnie rosnące: kokornak wielko-

listny (Aristolochia macrophylla), dławisz (Celastrus), glicy-
nia (Wisteria).

8

Kolor

Dobierając pnącza do stanowiska, należy uwzględnić barwę 
ich kwiatów i liści oraz termin kwitnienia. Tylko wtedy do-
brze będą się komponowały z innymi roślinami i wzajemnie 
podkreślały indywidaualne walory dekoracyjne. Tworząc 
kompozycję przyścienną, warto pamiętać, że powojniki świet-
nie komponują się z różami i innymi krzewami ozdobnymi. 
Można dobrać odmiany o współgrających barwach oraz ta-
kie, które będą kwitły w różnym czasie. Wówczas kompo-
zycja zawsze będzie kolorowa. Barwa kwiatów powinna być 
dobrana do tła. Na tle białej ściany ładnie będą wyglądały od-
miany o kwiatach ciemnych, np. powojniki (Clematis) ‘Etoile 
Violette’ czy ‘Kardynał Wyszyński’, a na ciemnym tle pięknie 
uwydatnią się walory jasnych kwiatów powojników odmian 
‘Huldine’, ‘Błękitny Anioł’ i ‘Emilia Plater’.

Dobierając rośliny o kontrastujących barwach, podkreślamy ich urodę. Po lewej: dwukolorowe kwiaty i soczyście zielone liście  powojnika 
‘Krakowiak’

PBR

 idealnie komponują się z ciemnymi liśćmi odmiany bzu czarnego. Po prawej: powojnik mandżurski wspierający się 

o  zwisające gałęzie czerwonolistnego buka.

Pnącza mogą być dopełnieniem architektury. Na zdjęciu uniwersalny 
winobluszcz pięciolistkowy na nowoczesnym budynku w Chicago.

23

Na co zwracać uwagę, dobierając pnącza do warunków miejskich