Większość pnączy sadzi się na takiej samej głębokości, na 
jakiej rosły w pojemnikach. Dotyczy to zwłaszcza aktini-
dii (Actinidia) i powojników (Clematis) z grup Atragene oraz 
Tangutica. Głębiej (5–10 cm poniżej dotychczasowego pozio-
mu) powinny być sadzone powojniki wielkokwiatowe oraz 
należące do grup Viticella i Texensis. Dzięki temu podstawa 
pędów będzie lepiej zabezpieczona przed przemarznięciem.  
Z czasem powstaną na niej nowe korzenie, co dodatkowo 
wzmocni roślinę. Po posadzeniu wskazane jest przywiąza-
nie pędów do podpór. Jeśli sadzimy pnącze w pewnym od-
daleniu od właściwej podpory (ściany czy drzewa), po której 
ma się w przyszłości wspinać, stosuje się dodatkową podporę 
łączącą, np. tyczkę bambusową. Niektóre rośliny wspinają-
ce się korzeniami czepnymi, np. milin (Campsis) czy horten-
sja pnąca (Hydrangea anomala subsp. petiolaris) wymagają 
w młodości podwiązywania do podpór wspomagających, gdyż 
dopiero po 2–3 latach będą w stanie samodzielnie i wystar-
czająco mocno przytrzymać się korzeniami.

Pielęgnacja po posadzeniu

Ziemię dookoła posadzonej rośliny należy wyściółkować 
korą, ponieważ pomaga ona w utrzymaniu wilgoci w pod-
łożu i przeciwdziała jego nagrzewaniu się latem i nagłemu 
ochładzaniu zimą. Ściółka hamuje też rozrost chwastów 
i ułatwia ich usunięcie, gdyż ich korzenie słabiej trzymają 
się podłoża. Podstawę pnączy, a zwłaszcza powojników wiel-
kokwiatowych, które nie lubią nagrzewającego się podłoża, 
można obsadzić niskimi i płytko korzeniącymi się bylinami, 
np. bodziszkiem (Geranium) ‘Cambridge’. Świeżo posadzone 
pnącza należy podlewać w miarę potrzeby, aby dobrze się 
zakorzeniły i rozkrzewiły. Do podlewania pnączy świetnie 
nadają się linie kroplujące położone tuż pod powierzchnią 
i dostarczające wodę bezpośrednio do korzeni bez szkodliwe-
go moczenia liści i podstawy roślin. Jeśli taką linię połączy 
się z automatycznym wyłącznikiem, pnącza będą regularnie 

nawadniane przy minimalnym nakładzie pracy. W drugim 
roku po posadzeniu i w następnych latach wskazane jest na-
wożenie roślin. Najlepiej nadają się do tego nawozy o spo-
wolnionym działaniu, np. otoczkowane.

Przed zimą podstawę pnączy, a zwłaszcza powojników 

wielkokwiatowych i z grupy Texensis warto obsypać korą, 
aby zabezpieczyć pąki śpiące u podstawy oraz korzenie przed 
przemarznięciem. Pnącza niecałkowicie mrozoodporne na-
leży dodatkowo zabezpieczać przed zimą, owijając podstawę 

Pędy glicynii należy prowadzić poziomo, a główne ich cięcie należy wykonać w końcu lipca. Za troskliwą pielęgnację roślina odpłaca się  
obfitym kwitnieniem. Na zdjęciu odmiana ‘Ludwik Lawin’ prowadzona po podporze na ścianie budynku.

Młode egzemplarze glicynii warto zabezpieczać przed mrozem.

25

Jak sadzić i pielęgnować pnącza