Barwinek pospolity (Vinca minor)

Wygląd: zimozielona krzewinka niebędąca pnączem; liście ciem-
nozielone, drobne (3 cm średnicy), zimozielone; pędy płożące, 
30–80 cm długości, zakorzeniające się; kwiaty u gatunku niebie-
skie, a u odmian mogą być purpurowe lub białe. 

Wymagania: 

najlepiej rośnie w półcieniu lub cieniu; odmiana ‘Ralph Shugert’ 
dobrze rośnie również na stanowiskach nasłonecznionych; gę-
stość sadzenia 12 szt/m

2

Zastosowanie: do tworzenia efektow-

nych zielonych dywanów w miejscach półcienistych i cienistych. 

Polecane odmiany: ‘Dart's Blue’ (niebieskie kwiaty, zielone li-
ście), ‘Ralph Shugert’ (na zdjęciach; kwiaty niebieskie, liście zie-
lone z białym obrzeżeniem), ‘Atropurpurea’ (purpurowe kwiaty, 
zielone liście), ‘Alba Variegata’ (białe kwiaty, zielono-żołte liście)
‘Evelyn’

PBR 

(białe kwiaty, zielone liście z białym obrzeżeniem), 

‘Gertrude Jekyll’ (białe kwiaty, zielone liście).

Bluszcz pospolity (Hedera helix)

Wygląd: liście zimozielone, ozdobne, ciemnozielone; 20–30 m 
wysokości (0,5–1 m przyrostu). 

Wymagania: stanowisko pół-

nocne, półcieniste lub cieniste; nie lubi gleb suchych i kwaśnych. 

Zastosowanie: do obsadzania murów, na osłony, skarpy oraz jako 
roślina okrywowa. 

Sposób wspinania, grubość podpór: czepia się 

korzeniami przybyszowymi; nie wymaga podpór; dobrze wspi-
na się po chropowatych ścianach oraz pniach drzew. 

Polecane 

odmiany: ‘Thorndale’ (najlepsza z odmian okrywowych blusz-
czu pospolitego), ‘Białystok’ (podwyższona mrozoodporność), 
‘Woerner’(dobra do wspinania, ale nadaje się do tworzenia okryw).

Dławisz okrągłolistny (Celastrus orbiculatus)

Wygląd: silnie pnącze, do 12 m wysokości (1–2 m rocznie); 
 jesienią i zimą żółto-czerwone owoce; liście żółte jesienią. 

Wymagania: mało wymagające; do stosowania w trudnych, 
nawet pionierskich warunkach; powinno być sadzone tylko przy 
dużych drzewach i krzewach – mniejsze rośliny może zdusić. 

Zastosowanie: do tworzenia osłon, pokrywania ekranów aku-
stycznych, tworzenia cienistych zakątków, maskowania szpet-
nych konstrukcji oraz budowli; szybko obrasta pergole i altany; 

Sposób wspinania, grubość podpór: owija się pędami; elemen-
ty konstrukcyjne podpór do 10 cm średnicy. 

Polecane odmiany: 

‘Diana’ (żeńska; zdjęcie po lewej), ‘Hercules’ (męska) –  nie zawią-
zuje owoców, nadaje się do stosowania przy placach zabaw dla 
dzieci oraz przy drogach w chronionym środowisku naturalnym.

Dławisz Rosthorna (Celastrus rosthornianus)

Wygląd: błyszczące zielone, owalne lub owalnolancetowa-
te liście, jesienią żółte; do 7 m wysokości. 

Wymagania: mało 

wymagające; do stosowania w trudnych, nawet pionierskich 
warunkach. 

Zastosowanie: do tworzenia osłon, pokrywania 

ekranów akustycznych, tworzenia cienistych zakątków, masko-
wania szpetnych konstrukcji oraz budowli.

 Sposób wspinania, 

grubość podpór: owija się pędami; elementy konstrukcyjne pod-
pór do 10 cm średnicy. 

Uwagi: owoce podobne jak u poprzed-

niego gatunku; najczęściej nie jest potrzebny osobny zapylacz.

29

Gatunki polecane do uprawy w zieleni miejskiej i przy drogach