Powojniki (Clematis), grupa Tangutica

Wygląd: silnie rosnące pnącza najczęściej o żółtych kwiatach 
rozwijających się obficie VI–X. Wywodzą się od C. tangutica 
C. orientalis

Wymagania: małe – tolerują podsychające, ubo-

gie gleby; nie lubią gleb zwięzłych i podmokłych (w takich sytu-
acjach konieczny jest drenaż); stanowiska słoneczne; są odporne 
na mróz, choroby oraz szkodniki; ciąć silnie III–IV, 10–40 cm od 
podstawy, ale można je też zostawić bez cięcia. 

Zastosowanie: 

w zieleni miejskiej i przydrożnej do sadzenia na placach zabaw 
dla dzieci, tworzenia osłon i maskowania szpetnych konstruk-
cji oraz budowli, tworzenia miejsc cienistych, porastania drzew, 
tworzenia okryw, pokrywania ogrodzeń oraz ekranów akustycz-
nych. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wspinają się za po-

mocą ogonków liściowych; elementy konstrukcyjne podpór do 
1 cm średnicy. 

Polecane odmiany: żółto kwitnące – ‘Lambton 

Park’ (zdj. po prawej, 4–5 m wysokości), ‘Bill MacKenzie’ (ponad 
6 m), ‘Kasia’ (zdj. po lewej, nowa odmiana, 2–3 m wysokości), 
G

olden

 t

iara

®

 

‘Kugotia’

PBR

 (do 3 m wysokości), ‘Aureolin’ (2–3 m 

 wysokości), kremowobiałe – ‘Anita’ (3–4 m wysokości).

Powojnik (Clematis) ‘Paul Farges’ S

ummer

 S

now

grupa Vitalba

Wygląd: najlepsza odmiana z tej grupy; kwiaty ładne, kre-
mowobiałe, lekko pachnące, rozwijają się obficie VII–IX; 
liście dekoracyjne, ciemnozielone; rośnie silnie do 7 m wy-
sokości (4 m rocznie); nie zawiązuje ani nasion, ani owoców. 

Wymagania: zdrowa, bardzo mrozoodporna, mało wymagają-
ca; toleruje różne gleby i stanowiska. 

Zastosowanie: w zieleni 

miejskiej i przydrożnej do sadzenia na placach zabaw dla dzieci, 
tworzenia osłon i maskowania szpetnych konstrukcji oraz bu-
dowli, tworzenia miejsc cienistych, porastania drzew i tworze-
nia okryw, pokrywania ogrodzeń oraz ekranów akustycznych, 
również w miejscach, w których chronione jest środowisko na-
turalne. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wspina się za po-

mocą ogonków liściowych; elementy konstrukcyjne podpór do 
1 cm średnicy.

Powojniki (Clematis), grupa Viticella

Wygląd: długo i obficie kwitną latem; 3–4 m wysokości. 

Wymagania: gleby żyzne, ale tolerują również przeciętne, miej-
sca nasłonecznione; odporne na mrozy i upały; ciąć silnie wiosną 
40–50 cm od podstawy. 

Zastosowanie: do uprawy przy pod-

porach, altanach, bramkach i ogrodzeniach; ładnie wyglądają 
posadzone przy innych pnączach, między krzewami czy niedu-
żymi drzewami, po których się wspinają i dekorują je kwiatami; 
pozostawione bez podpór płożą się, tworząc barwne kobierce. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wspinają się za pomocą 
ogonków liściowych; elementy konstrukcyjne podpór do 1 cm 
średnicy. 

Polecane odmiany: fioletowe – ‘Etoile Violette’, różowo-

lila – ‘Betty Corning’, różowe z paskiem – ‘Krakowiak’

PBR

 (na zdję-

ciach), ‘Mazurek’

PBR

, niebieskie – ‘Emilia Plater’ i czerwone – ‘Mme 

Julia Correvon’, ‘Carmencita’ i ’Södertälje.

32

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach