Powojniki (Clematis),  

grupa Wielkokwiatowe Późno Kwitnące

Wygląd: efektowne pnącza o dużych kwiatach; rozpoczynają 
kwitnienie poł. VI lub VII na pędach tegorocznych i często powta-
rzają kwitnienie późnym latem lub jesienią; 2– 4 m wysokości. 

Wymagania: stanowiska dobrze oświetlone, gleby żyzne, ale to-
lerują też uboższe; corocznie wiosną ciąć 40–50 cm od podstawy. 

Zastosowanie: do dekoracji miejsc reprezentacyjnych, do upra-
wy przy różnych podporach, altanach, bramkach czy ogrodze-
niach; pozostawione bez podpór płożą się. 

Sposób wspinania, 

grubość podpór: wspinają się za pomocą ogonków liściowych; 
elementy konstrukcyjne podpór do 1 cm średnicy. 

Polecane 

odmiany: różowe – ‘Comtesse de Bouchaud’, ‘Danuta’, ‘Hagley 
Hybrid’, lilaróżowe – ‘Solina’ (zdj. po prawej), ‘Morning Sky’

PBR

jasnoniebieskie – ‘Błękitny Anioł’, ‘Prince Charles’, ‘Skyfall’

PBR

białe – ‘Huldine’, ‘White Prince Charles’, czerwone – ‘Kryspina’, 
‘Kardynał Wyszyński’, fioletowe – ’Grunwald’

PBR

, ‘Cloudburst’

PBR

 

(zdj. po lewej), ‘Polish Spirit’, ‘Victoria’, ciemnofioletowopurpu-
rowe – ‘Warszawska Nike’, ‘Negritianka’.

Róża pnąca (Rosa)

Wygląd: kwiaty różowe, czerwone, żółte lub białe w zależności 
od odmiany, często pachnące; pędy do 6 m długości; kwitnie ob-
ficie i długo, kon. V–X. 

Wymagania: stanowiska słoneczne, gle-

by żyzne; miejsca bez zastoisk mrozowych. 

Zastosowanie: do 

dekorowania miejsca reprezentacyjnych, do rozpinania na mu-
rach, ogrodzeniach czy bramkach; wygląda interesująco rów-
nież w połączeniu z powojnikami (Clematis). 

Sposób wspinania, 

grubość podpór: pnącze prymitywne, nie czepia się podpór, tyl-
ko o nie wspiera; należy ją podwiązywać do podpór; elementy 
konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy. 

Polecane odmiany: 

‘Paul’s Scarlet Climber’ (zdj. po prawej), S

uper

 d

orothy

 'Heldoro' 

(zdj. po lewej), ‘New Dawn’, ‘Excelsa’, ‘Veilchenblau’.

Runianka japońska (Pachysandra terminalis

‘Green Carpet’

Wygląd: zimozielona krzewinka (niebędąca pnączem) o deko-
racyjnych błyszczących liściach zebranych w rozety oraz białych, 
drobnych, lekko pachnących kwiatach; 20–30 cm wysokości. 

Wymagania: miejsca cieniste lub półcieniste, gleby żyzne, kwaś-
ne; mrozoodporna; gęstość sadzenia – 12 szt./m

2

Zastosowanie: 

do tworzenia efektownych zielonych dywanów w zacienionych 
miejscach. 

Uwagi: najlepsza odmiana runianki japońskiej.

Trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei)

Wygląd: liście skórzaste, zimozielone, zielone, u części odmian 
z białymi lub żółtymi przebarwieniami; posadzona przy podpo-
rze wspina się do 2–3 m wysokości (0,5–1 m rocznie). 

Wymagania: 

stanowiska słoneczne i cieniste; odmiany o barwnych liściach 
najładniej wybarwiają się na słońcu; preferuje gleby żyzne, 
próchniczne, wilgotne, ale toleruje także przeciętne, a nawet 
ubogie (najbardziej tolerancyjna jest odmiana ‘Coloratus’); do-
brze znosi warunki miejskie. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej 

33

Gatunki polecane do uprawy w zieleni miejskiej i przy drogach