Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) 

‘Graham Thomas’

Wygląd: kwiaty cytrynowożółte, bardzo przyjemnie pachnące; 
kwitnie obficie V–IX; czerwone dekoracyjne owoce pojawiają się 
VI–X; 4 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: może rosnąć 

w słońcu lub półcieniu; lubi gleby żyzne, próchniczne, wilgot-
ne, dobrze zdrenowane, ale toleruje większość gleb z wyjątkiem 
bardzo ubogich i podsychających. 

Zastosowanie: do dekora-

cji miejsc reprezentacyjnych w parkach i na osiedlach; nada-
je się do uprawy przy różnych podporach, altanach, bramkach 
lub ogrodzeniach. 

Sposób wspinania, grubość podpór: owija 

się pędami; elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum) 

‘Serotina’

Wygląd: kwiaty fioletowoczerwone na zewnątrz, a kremowe we-
wnątrz, silnie i przyjemnie pachnące, pojawiają się VI–IX; owoce 
dekoracyjne, czerwone; VII–X; 3–6 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: podobne jak ‘Graham Thomas’. Zastosowanie: do 
dekoracji miejsc reprezentacyjnych w parkach i na osiedlach; do 
uprawy przy różnych podporach, altanach, bramkach lub ogro-
dzeniach. 

Sposób wspinania, grubość podpór: owija się pę-

dami; elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

Inna 

polecana odmiana: F

raGrat

 c

loud

 ‘Chojnów’

PBR

 (kwiaty ciemno-

purpurowe z zewnątrz, kremowe wewnątrz, 2–3 m wysokości).

Wiciokrzew japoński (Lonicera japonica) 

‘Halliana’

Wygląd: kwiaty początkowo białe, potem żółte, intensywnie 
i przyjemnie pachnące, rozwijają się obficie V–X; liście półzi-
mozielone; 5 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: tole-

ruje przeciętne gleby i półcień; rzadko atakowana przez mszyce; 
w ostre zimy może przemarzać. 

Zastosowanie: w zieleni pub-

licznej lub w dużych ogrodach jako roślina osłonowa lub okry-
wowa, zwłaszcza w rejonach Polski o łagodniejszym klimacie; 
ładnie wygląda, gdy porasta słupy, stare drzewa, altany lub per-
gole. 

Sposób wspinania, grubość podpórowija się pędami; 

elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

– świetna roślina okrywowa, zwłaszcza odmiana ‘Coloratus’. 

Sposób  

wspinania: czepia się korzeniami przybyszowymi; nie wymaga 
podpór; gęstość sadzenia uzależniona jest od siły wzrostu od-
miany: ‘Coloratus’ 5–6 szt./m

2

, ‘Emerald’n Gaiety’, ‘Emerald Gold’, 

‘Interbolwi’, ‘Silver Queen’ 7–10 szt./m

2

, a ‘Kewensis’ 12–15 szt./m

2

Polecane odmiany: ‘Coloratus’ (liście błyszczące, zielone wiosną 
i latem, ciemnopurpurowe jesienią i zimą; zdrowa, mało wyma-
gająca i stosunkowo mrozoodporna), ‘Emerald’n Gold’ (liście zielo-
ne z jasnożółtym brzegiem), ‘Emerald Gaiety’ (liście ciemnozielone 
z białym obrzeżeniem), ‘Interbolwi’ (liście ciemnozielone z jasno-
żółtym środkiem), ‘Silver Queen’ (na zdjęciach; liście dosyć duże, 
zielone z białymi brzegami), ‘Sunspot’ (liście ciemnozielone z żół-
tym centrum), ‘Kewensis’ (nisko rosnąca odmiana o drobnych list-
kach; może tworzyć niskie okrywy – 10–20 cm wysokości – które 
znoszą umiarkowane deptanie).

34

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach