Wiciokrzew zaostrzony (Lonicera acuminata)

Wygląd: zimozielone pnącze o kremowych i żółtych, drobnych 
kwiatach rozwijających się VI-X głównie na pędach tegorocznych; 
silnie się krzewi i bujnie rośnie; 4 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne lub półcieniste; preferuje 
gleby żyzne, próchniczne, wilgotne, dobrze zdrenowane, ale to-
leruje większość gleb z wyjątkiem bardzo ubogich i podsychają-
cych; rzadko atakowane przez mszyce; dosyć mrozoodporne, ale 
w ostre zimy liście mogą przemarzać. 

Zastosowanie: w zieleni 

publicznej do tworzenia zimozielonych osłon, pokrywania sia-
tek; ładnie wygląda, gdy porasta słupy lub pnie drzew owinięte 
siatką lub linkami. 

Sposób wspinania, grubość podpór: owija 

się pędami; elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

Winnik tojadowaty (Ampelopsis aconitifolia)

Wygląd: pnącze o fantazyjnie powcinanych zielonych liściach, 
które żółkną jesienią; 4–8 m wysokości (2–3 m rocznie); dekora-
cyjne owoce. 

Wymagania: stanowiska słoneczne lub półcieniste; 

ma małe wymagania i toleruje przeciętne gleby; mrozoodporne 
i zdrowe. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przydrożnej do two-

rzenia osłon, maskowania szpetnych budowli, pokrywania ogro-
dzeń i ekranów akustycznych, altan i pergoli; może być stosowane 
jako roślina okrywowa. 

Polecana odmiana: ‘Seattle’ (młode przy-

rosty i ogonki liściowe purpurowe; rośnie wolniej niż gatunek, do 
4 m wysokości). 

Sposób wspinania, grubość podpór: wąsy czep-

ne; elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

Winobluszcz pięciolistkowy odmiana murowa 

(Parthenocissus quinquefolia var. murorum)

Wygląd: liście złożone z pięciu listków, zielone, jesienią przebar-
wiają się na szkarłatny kolor; 10–20 m wysokości (1–2 m rocz-
nie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne i półcieniste; małe 

wymagania, toleruje przeciętne gleby; mrozoodporne i zdro-
we. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przydrożnej, idealne do 

porastania murów i ekranów dźwiękowych. 

Sposób wspinania, 

grubość podpór:  wąsy czepne zaopatrzone w przylgi; wspina 
się nawet po gładkich ścianach; pnącze samoczepne, nie wy-
maga podpór. 

Podobna odmiana: Engelmana (Parthenocissus 

quinquefolia var. engelmanni, na zdj. po prawej).

Winobluszcz pięciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia) R

EDWALL

®‘Troki’

Wygląd: większe liście niż odmiana Engelmana, błyszczące, 
zielone, a jesienią szkarłatne; szczelnie pokrywają budowle 
i konstrukcje; 10–20 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: 

stanowiska słoneczne i półcieniste; ma małe wymagania i tole-
ruje przeciętne gleby; mrozoodporne i zdrowe. 

Zastosowanie: 

w zieleni miejskiej i przydrożnej do maskowania, tworzenia 
osłon, pokrywania ogrodzeń, ekranów akustycznych oraz jako 
roślina okrywowa. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wąsy 

czepne zaopatrzone w przylgi (jest ich mniej niż u innych od-
mian); wspina się nawet po gładkich ścianach; pnącze samo-
czepne, prawie nie wymaga podpór.

35

Gatunki polecane do uprawy w zieleni miejskiej i przy drogach