Winobluszcz trójklapowy 

(Parthenocissus tricuspidata)

 ‘Diamond Mountains’

Wygląd: liście dekoracyjne, trójklapowe, błyszczące, grubo ząb-
kowane z pofalowanymi brzegami, ciemnozielone, z jasnym 
unerwieniem, ładnie przebarwiają się jesienią na ciemnopurpu-
rowo, układające się dachówkowato; 4–5 m wysokości (1 m rocz-
nie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne i półcieniste; ma małe 

wymagania i toleruje przeciętne gleby; zdrowe i mrozoodporne, 
choć w bardzo mroźne zimy może przemarzać. 

Zastosowanie: 

w zieleni miejskiej i przydrożnej w zachodniej i centralnej Polsce  
do maskowania, tworzenia osłon, pokrywania murów, altan 
i ogrodzeń oraz jako roślina okrywowa. 

Sposób wspinania, 

grubość podpór:  wąsy czepne zaopatrzone w przylgi; wspina 
się nawet po gładkich ścianach; pnącze samoczepne, nie wy-
maga podpór.

Winobluszcz zaroślowy 

(Parthenocissus inserta)

Wygląd: liście złożone z pięciu listków większych niż u wino-
bluszczu pięciolistkowego, zielone, jesienią przebarwiające się 
szkarłatnie; 10–20 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: 

rośnie zarówno w słońcu, jak i w półcieniu, ma małe wymagania 
i toleruje ubogie gleby; mrozoodporne i zdrowe. 

Zastosowanie: 

zwłaszcza do pokrywania siatek, tworzenia okryw na skarpach. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wąsy czepne bez przylg;  
nie wspina się samodzielnie po murach; elementy konstrukcyj-
ne podpór do 3 cm średnicy.

Winobluszcz pięciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia) ‘Yellow Wall’

PBR

Wygląd: liście dekoracyjne, duże, złożone z 5 owalnych, zielo-
nych matowych, ostro zakończonych listków, jesienią żółknących; 
rośnie bujnie; 10–20 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: 

stanowiska słoneczne; ma małe wymagania i toleruje przeciętne 
gleby; mrozoodporne. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przy-

drożnej, zwłaszcza do porastania murów i ogrodzeń. 

Sposób 

wspinania, grubość podpór: wąsy czepne; przylg jest niewiele, 
dlatego często wymaga podpór; elementy konstrukcyjne pod-
pór do 3 cm średnicy.

Winobluszcz trójklapowy 

(Parthenocissus tricuspidata)

 ‘Veitchii’

Wygląd: liście duże, błyszczące, zielone, najczęściej pojedyn-
cze z trzema klapami, układające się dachówkowato; 10–20 m 
wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne 

i półcieniste; ma małe wymagania i toleruje przeciętne gleby; 
jest zdrowe; w mroźne zimy może przemarzać. 

Zastosowanie: 

w zieleni miejskiej i przydrożnej w zachodniej i centralnej Polsce 
do maskowania, tworzenia osłon, pokrywania murów, altan 
i ogrodzeń oraz jako roślina okrywowa. 

Sposób wspinania, 

grubość podpór:  wąsy czepne zaopatrzonych w przylgi; wspi-
na się nawet po gładkich ścianach; pnącze samoczepne, nie 
wymaga podpór.

36

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach