Winorośl amurska (Vitis amurensis)

Wygląd: silne pnącze o ładnych zielonych liściach jesienią prze-
barwiających się na czerwono; 15 m wysokości (2 m rocznie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne; mało wymagające, to-
lerujące suszę, odporne na choroby, bardzo mrozoodporne. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przydrożnej do maskowa-
nia, tworzenia osłon, pokrywania wysokich ogrodzeń, altan, po-
rastania ekranów akustycznych, stosowania przy placach zabaw 
dla dzieci. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wąsy czepne; 

elementy konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy.

Winorośl japońska (Vitis coignetiae)

Wygląd: liście bardzo duże (ponad 30 cm średnicy), przebar-
wiają się jesienią na szkarłatny kolor; rośnie silnie; 12 m wyso-
kości (4 m rocznie). 

Wymagania: stanowiska słoneczne; ma 

małe wymagania, toleruje przeciętne, okresowo przesychające 
gleby; mrozoodporne. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przy-

drożnej do maskowania, tworzenia osłon, pokrywania wysokich 
ogrodzeń, altan i pergoli, porastania ekranów akustycznych, 
stosowania przy placach zabaw dla dzieci. 

Sposób wspinania, 

grubość podpór: wąsy czepne; elementy konstrukcyjne pod-
pór do 3 cm średnicy.

Winorośl pachnąca (Vitis riparia)

Wygląd: silne pnącze o zielonych liściach przebarwiających się 
jesienią na żółto; drobne pachnące kwiaty rozwijają się V–VI; 
12 m wysokości (1–2 m rocznie). 

Wymagania: stanowiska sło-

neczne lub półcieniste; ma małe wymagania i toleruje prze-
ciętne, okresowo przesychające oraz zasolone gleby; bardzo 
mrozoodporne. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej i przydroż-

nej do maskowania, tworzenia osłon, pokrywania wysokich 
ogrodzeń i pergoli, świetne do porastania ekranów akustycz-
nych. 

Sposób wspinania, grubość podpór: wąsy czepne; ele-

menty konstrukcyjne podpór do 3 cm średnicy. 

Uwagi: żeńska 

odmiana ‘Ania’ zawiązuje owoce w obecności zapylacza. ‘Tomek’ 
– forma męska, nie zawiązuje owoców, ale jest dobrym zapy-
laczem form żeńskich.

Winorośl ‘Zilga’ (Vitis)

Wygląd: silne pnącze o jadalnych i smacznych owocach oraz 
ładnych jasnozielonych liściach żółknących jesienią; do 10 m 
wysokości (2 m rocznie). 

Wymagania: mało wymagająca; to-

leruje suszę, odporna na choroby i bardzo mrozoodporna. 

Zastosowanie: w zieleni miejskiej do stosowania np. na pla-
cach zabaw dla dzieci czy osiedlach. 

Sposób wspinania, gru-

bość podpór: wąsy czepne; elementy konstrukcyjne podpór 
do 3 cm średnicy.

37

Gatunki polecane do uprawy w zieleni miejskiej i przy drogach