Tab. 2  Zastosowanie pnączy polecanych na ekrany przy drogach

A

gatunek/odmiana

przydat−

ność

strona ekranu

B/

wystawagleba

sposób 

wspinania się

podpory

co ile sadzićuwagi

Akebia quinata  

akebia pieciolistkowa

*

zewnętrzna

zach. 

płn.

przepuszczalna 

(okresowo sucha)owija się pędami

solidne, mocno 

przymocowane, 

elementy kon-

strukcyjne śred-

nicy do 3 cm

1–1,5 m

półzimozielone 

liście, stosować 

w Polsce zach. 

i płd. –zach.

Ampelopsis acinitifolia 

 winnik tojadowaty

* *

wewnętrzna/

zewnętrzna

zach. 

płd. 

wsch.

przepuszczalna 

(okresowo sucha)

przytrzymuje się 

wąsami

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 3 cm

1–2 m

Campsis radicans  

 milin amerykański 

np. ‘Ursynów’, ‘Gabor’

*

zewnętrzna

płd.

świeża 

( okresowo sucha)

korzenie  czepne, 

ale słabo 

przytrzymujące

elementy 

 konstrukcyjne 

wspierające 

pędy średnicy 

do 3 cm

1–1,5 m

stosować 

w Polsce zach. 

i płd.–zach., 

kwitnie VII–IX

Celastrus  orbiculatus 

dławisz okrągłolistny 

‘Hercules’

i ‘Diana’

* *

 

wewnętrzna/

zewnętrzna

płd. 

zach. 

wsch.

przepuszczalna 

(okresowo sucha)

owijają się 

pędami

solidne, mocno 

przymocowane; 

elementy kon-

strukcyjne śred-

nicy do 10 cm

1–1,5 m

Clematis  powojniki 

z grupy Tangutica: 

‘Bill MacKenzie’ 

i ‘Lambton Park’ 

* * *

zewnętrzna

zach. 

płd. 

wsch.

przepuszczalna 

(okresowo sucha)

owijają się ogon-

kami liściowymi

elementy 

 konstrukcyjne 

 średnicy do 1 cm

1–1,5 m

kwitną VI –X; 

bardzo szybko 

rosną

Clematis powojnik ‘Paul 

Farges’ (grupa Vitalba)

D

* * *

wewnętrzna/

zewnętrzna

płd. 

zach. 

wsch.

przepuszczalna

owija się ogonka-

mi liściowymi

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 1 cm, 

solidne

1–1,5 m

kwitnie VII–IX; 

bardzo szybko 

rośnie, nie za-

wiązuje nasion

Clematis vitalba powojnik 

pnący (grupa Vitalba)

wewnętrzna/

zewnętrzna

płd. 

zach. 

wsch.

świeża 

( okresowo sucha)

owija się ogonka-

mi liściowymi

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 1 cm,

solidne

1–1,5 m

kwitnie VII–IX

Fallopia baldschuanica 

 rdestówka bucharska

* *

wewnętrzna/

zewnętrzna

płd. 

zach.

świeża 

( okresowo sucha) owija się pędami

solidne, mocno 

przymocowane; 

elementy kon-

strukcyjne śred-

nicy do 3 cm

1,5–2 m

stosować 

w Polsce zach. 

i płd.–zach., 

bardzo szybko 

rośnie

Parthenocissus inserta 

winobluszcz zaroślowy

* * *

wewnętrzna/

zewnętrzna

zach. 

wsch. 

płn. 

płd.

okresowo sucha

za pomocą 

wąsów

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 3 cm

1–2 m

toleruje zanie-

czyszczenie

Parthenocisssus 

 quinquefolia  

winobluszcz 

 pięciolistkowy 

var.  engelmannii

var.  murorum, 

r

edwall

®‘Troki’

* * *

wewnętrzna/

zewnętrzna

zach. 

wsch. 

płn. 

płd.

okresowo sucha

przylgi na koń-

cach wąsów

nie wymaga

1–2 m

toleruje zanie-

czyszczenie 

powietrza

Parthenocissus 

 tricuspidata  

 winobluszcz  trójklapowy 

‘Veitchii’

* * 

zewnętrzna

zach. 

płd. 

wsch.

świeża, żyzna, 

przepuszczalna

przylgi na koń-

cach wąsów

nie wymaga

1–1,5 m

stosować 

w Polsce 

zachodniej

Vitis coignetiae  

winorośl japońska

* * *

zewnętrzna

zach. 

wsch. 

płd.

okresowo sucha

przytrzymuje się 

wąsami

solidne,  mocno 

 przymocowane; 

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 3 cm

1,5–2,5 m

Vitis riparia  

winorośl pachnąca oraz 

odmiany ‘Tomek’ 

i ‘Ania’

* * * *

wewnętrzna/

zewnętrzna 

płd. 

zach. 

wsch. 

płd. 

okresowo sucha

przytrzymuje się 

wąsami

solidne,  mocno 

 przymocowane; 

elementy 

 konstrukcyjne 

śrenicy do 3 cm

1,5–2,5 m

bardzo  szybko 

rośnie, dość 

odporna na za-

solenie, dobrze 

toleruje zanie-

czyszczenie 

powietrza

Wisteria floribunda  

glicynia kwiecista 

‘Ludwik Lawin’

*

zewnętrzna

płd.

świeża, żyzna, 

przepuszczalna

owija się pędami

solidne,  mocno 

 przymocowane; 

elementy 

 konstrukcyjne 

średnicy do 5 cm

1–1,5 m

stosować 

w Polsce 

 zachodniej, 

kwitnie w V

  Przy opracowaniu tej tabeli i zaleceń dotyczących stosowania pnączy na ekranach akustycznych (str. 12) wykorzystano materiały przygotowane przez 

prof. dr. hab. Jacka Borowskiego.

 Wewnętrzna – strona od jezdni, zewnętrzna – strona przeciwna do jezdni (od strony domów sąsiadujących z drogą).

C

 Pnącza te mogą w zasadzie wspinać się bez podpór, jednak lepiej jest zapewnić im konstrukcję, na której będą się wspierały i częściowo dookoła niej owijały.

Odmiany, które w przeciwieństwie do gatunku nie zawiązują nasion przez co nie „uciekają” do środowiska naturalnego.

Przydatność – roślina nadaje się do danego celu: * średnio przydatne, ** dobre, *** bardzo dobre, **** świetne.

40

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach