Tekst: dr inż. Szczepan Marczyński
Zdjęcia: dr inż. Szczepan Marczyński,  
Clematis Źródło Dobrych Pnączy
Redakcja: Marek Zakrzewski
Projekt i łamanie: Krzysztof Szczygielski
Wydawca: Clematis Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Duchnicka 27, 05-800 Pruszków
tel. 22 722 26 64, www.clematis.com.pl
Zamówienia: e-mail: clematis1@clematis.com.pl
tel. 22 722 26 64, faks 22 722 26 63 
Druk: INDRUK, Pruszków
ISBN: 978-83-944943-0-8

Patronat medialny:

Literatura

R. Bauman, Domy w zieleni, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1991.

J. Borowski, P. Latocha, Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu, wydawnictwo SGGW, 

wydanie II uzup., Warszawa 2014.

N. Dunnet, N. Kingsbury, Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press, Portland, London 2008.

Sz. Marczyński Clematis i inne pnącza ogrodowe, Oficyna Wydawnicza MULTICO, Warszawa 2008.

A. Szulc, Zielone miasto. Zieleń przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa 2013.

Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, 

wydanie III popr. i uzup., Warszawa 2013.

Przypisy

1

 Zob. R. Bauman, Domy w zieleni, wydawnictwo Arkady, Warszawa 1991, s. 30.

2

  Zob. J. Borowski, P. Latocha, Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu, wydawnictwo SGGW, 

Warszawa 2014, wyd. II uzup., s. 82.

3

 Zob. Tamże, s. 94-96.

4

 Zob. Tamże, s. 91.

5

 Zob. Tamże, s. 68 i 77.

6

 Zob. Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, Związek Szkółkarzy Polskich, wydanie III popr. i uzup., Warszawa 2013, s. 31.

7

 Zob. A. Szulc, Zielone miasto. Zieleń przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa 2013, 46-48.

8

 Zob. N. Dunnet, N. Kingsbury, Planting Green Roofs and Living Walls, Timber Press, Portland, London 2008, s. 216-217.

Zielone ściany doskonale pasują zarówno do tradycyjnych, jak 
i  nowoczesnych aranżacji. Tu winobluszcz trójklapowy  wspinający 
się po murze.

42

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach