Winobluszcz trójklapowy jest pnączem samoczepnym – może 
wspinać się po gładkich ścianach i słupach.

W

miastach robi się coraz ciaśniej. Mieszkańcy 
chcą odpoczywać w otoczeniu zieleni, nie-
stety nowych przestrzeni nadających się do 

tworzenia rozległych parków i zieleńców nie przybywa. 
Dzisiaj do zagospodarowania są tylko niewielkie skwery 
i małe ogrody schowane gdzieś pomiędzy budynkami albo 
rabaty na frontach budynków. Zazwyczaj nie da się tam 
posadzić dużych drzew czy krzewów. W centrach miast 
europejskich od wielu lat powstają tereny zielone na nie-
wielkich obszarach, zazwyczaj w lukach między budyn-
kami, umożliwiając mieszkańcom kontakt z naturą. Są to 
tak zwane parki kieszonkowe. To one są miejscami wypo-
czynku mieszkańców miast. Tam właśnie idealnie spraw-
dzają się pnącza. Czy to na śródmiejskich i podmiejskich 
osiedlach, czy na bulwarach lub w letnich ogródkach ka-
wiarnianych w ścisłym centrum – wszędzie tam mogą ros-
nąć i kwitnąć ku zadowoleniu mieszkańców. Ze względu na 
małe wymagania i plastyczność siedliskową pnącza można 
wykorzystywać na terenach zieleni praktycznie bez ogra-
niczeń. Ich głównym atutem jest to, że nie potrzebują dużo 
miejsca, co jest szczególnie istotne w zurbanizowanym 
świecie, w którym jedyny skrawek ziemi to ten pomiędzy 
ścianą budynku a chodnikiem.

Warto sadzić pnącza także ze względu na ich walory 

estetyczne i użytkowe – szybko rosną, wytwarzając dużą 
masę zieleni, a do tego często pięknie kwitną i mają ozdob-
ne owoce. Dzięki sezonowej zmienności uatrakcyjniają 
wygląd jednostajnych, nieciekawych elewacji. Tworzą osło-
ny od wiatru, kurzu i słońca oraz oczyszczają powietrze, 
wzbogacając je w tlen. Osłaniają nieestetyczne budowle na 
osiedlach mieszkaniowych i podkreślają urodę konstrukcji 
w parkach. A to tylko kilka z ich wielu zalet.

Pnącza – rośliny 

uniwersalne

Pnącza zachwycają urodą, pozytywnie wpływają na 

nasze zdrowie, zajmują mało miejsca, mają niewielkie 

wymagania i pozwalają na utrzymanie choćby namiastki 

naturalnego środowiska w przestrzeni zurbanizowanej. 

To prawdziwie uniwersalne rośliny o wielu zastosowaniach.

6

Pnącza w zieleni miejskiej i przy drogach