Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Urodzony w Warszawie absolwent liceum im. Jarosława Dąbrowskiego i Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez krótki czas prowadził gospodarstwo ogrodnicze, następnie pracował jako asystent w SGGW na wydziałach Technologii Żywności i Ogrodniczym. W roku 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem „Przydatność pnączy z rodzaju Parthenocissus do nasadzeń miejskich”. W latach 1997 - 1999 po. kierownika i kierownik Samodzielnego Zakładu Dendrologii SGGW. W roku 2008 opublikował rozprawę habilitacyjną „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”. Opracował ze współpracownikami „Fotograficzną metodę oceny przyrostów drzew”. W latach 2007 - 2009 uczestnik europejskiego programu COST E42 “Growing Valuable Broadleaved Tree Species”. Od roku 2009 przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, od 2010 – prezes PTD.

W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Autor bądź współautor licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Współautor skryptu „Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu”. Wykładowca drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW. Zaangażowany w obronę alei przydrożnych i opracowanie nowej metody wyceny drzew. Współpracownik pisma „Zieleń Miejska”. Autor ekspertyz dendrologicznych dla urzędów, sądów, oraz Biura Ochrony Środowiska i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.


 

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Przywarka japońska (hortensja japońska)Hyrangea hydrangeoides (Siebold & Zucc.) Bernd Schulz....

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW


Czwarta część artykułu o introdukcji pnączy dotyczy rodzajów wiciokrzew, rdestówka, miesięcznik i...
czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW


Trzecia część artykułu o introdukcji pnączy dotyczy rodzaju bluszcz i hortensja.
czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Introdukcja pochodzi od łacińskiego słowa introductio – wprowadzenie, wstęp. W przypadku roślin,...
czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Najliczniejsza grupa roślin pnących - lian pochodzi z klimatu gorącego, w tym głównie z lasów...
czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

               Jesienne barwy drzew i krzewów potrafią zachwycić. Według uznanej przez lata...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

z podziękowaniem dla inż. Katarzyny Andzo za udostępnienie fragmentu jej pracy dyplomowej

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

 

 

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

artykuł na podstawie pracy magisterskiej Liwii Szczepańskiej

Z treści wielu artykułów, w tym...

czytaj więcej