Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW - Strona 2 z 3 - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Urodzony w Warszawie absolwent liceum im. Jarosława Dąbrowskiego i Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez krótki czas prowadził gospodarstwo ogrodnicze, następnie pracował jako asystent w SGGW na wydziałach Technologii Żywności i Ogrodniczym. W roku 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem „Przydatność pnączy z rodzaju Parthenocissus do nasadzeń miejskich”. W latach 1997 - 1999 po. kierownika i kierownik Samodzielnego Zakładu Dendrologii SGGW. W roku 2008 opublikował rozprawę habilitacyjną „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”. Opracował ze współpracownikami „Fotograficzną metodę oceny przyrostów drzew”. W latach 2007 - 2009 uczestnik europejskiego programu COST E42 “Growing Valuable Broadleaved Tree Species”. Od roku 2009 przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, od 2010 – prezes PTD.

W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Autor bądź współautor licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Współautor skryptu „Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu”. Wykładowca drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW. Zaangażowany w obronę alei przydrożnych i opracowanie nowej metody wyceny drzew. Współpracownik pisma „Zieleń Miejska”. Autor ekspertyz dendrologicznych dla urzędów, sądów, oraz Biura Ochrony Środowiska i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.


 

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Pojęcie architektury organicznej stworzył i ogłosił w 1939 roku amerykański architekt Frank Lloyd...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Wiele zabytkowych budowli w Polsce jest pokrytych pnączami. Bardzo często rośliny te są...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Rośliny pnące mogą być doskonałą ozdobą niewielkiego jednorodzinnego domu, stylowego dworku czy...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

W naturalnych siedliskach liczne pnącza rozpoczynają wzrost w cienistych lasach ścieląc się u...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Trudno przecenić znaczenie roślin pnących dla jakości życia mieszkańców i środowiska miasta, w...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Od dawna panuje pełna zgoda, co do pozytywnego wpływu roślin, na jakość życia w mieście. Z takim...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Konstrukcje specjalne (nietypowe) stosowane jako podpory pod pnącza, są bardzo zróżnicowane. Zwykle...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Altany i pawilony to konstrukcje od dawna obecne w sztuce ogrodowej. Znajdziemy je zarówno w małych...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Trejaże to, obok pergoli, najstarsze i najczęściej budowane podpory dla pnączy.

 

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Wolnostojące konstrukcje podporowe dla pnączy, to różnej wielkości, pergole, tunele, łuki bramki i...

czytaj więcej