Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW - Strona 3 z 3 - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Urodzony w Warszawie absolwent liceum im. Jarosława Dąbrowskiego i Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez krótki czas prowadził gospodarstwo ogrodnicze, następnie pracował jako asystent w SGGW na wydziałach Technologii Żywności i Ogrodniczym. W roku 1995 obronił pracę doktorską pod tytułem „Przydatność pnączy z rodzaju Parthenocissus do nasadzeń miejskich”. W latach 1997 - 1999 po. kierownika i kierownik Samodzielnego Zakładu Dendrologii SGGW. W roku 2008 opublikował rozprawę habilitacyjną „Wzrost rodzimych gatunków drzew przy ulicach Warszawy”. Opracował ze współpracownikami „Fotograficzną metodę oceny przyrostów drzew”. W latach 2007 - 2009 uczestnik europejskiego programu COST E42 “Growing Valuable Broadleaved Tree Species”. Od roku 2009 przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, od 2010 – prezes PTD.

W swojej działalności naukowej zajmuje się szeroko pojmowaną dendrologią. Autor bądź współautor licznych publikacji naukowych, popularyzatorskich i monografii, w tym dotyczących zieleni miejskiej i zastosowania pnączy. Współautor skryptu „Zastosowanie roślin pnących i okrywowych w architekturze krajobrazu”. Wykładowca drzewoznawstwa na Wydziale Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW. Zaangażowany w obronę alei przydrożnych i opracowanie nowej metody wyceny drzew. Współpracownik pisma „Zieleń Miejska”. Autor ekspertyz dendrologicznych dla urzędów, sądów, oraz Biura Ochrony Środowiska i Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.


 

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Najczęściej pnącza przy ulicach widujemy na ekranach dźwiękochłonnych, ale nie jest to jedyne...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

W wielu krajach prowadzone są prace dotyczące oddziaływania roślin na środowisko. Ukazują się...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Dobrze dobrane i estetyczne podpory mogą stanowić interesujące uzupełnienie elewacji. Jednak nie...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Od dawna panuje zgodny pogląd dotyczący pozytywnego wpływu roślin na jakość życia mieszkańców...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW

Tak zwane ogrody wertykalne są w Polsce nowością. Sposób zazielenienia elewacji w postaci ogrodu...

czytaj więcej

Dr hab. Jacek Borowski, profesor nadzwyczajny SGGW
współautorem artykułu jest Norbert Draps

Hałas jest jednym z głównych zanieczyszczeń wpływających na...

czytaj więcej