Dr hab. Jerzy Lisek, profesor nadzwyczajny IO

Doktor habilitowany nauk rolniczych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jest absolwentem Wydziału Ogrodnictwa i Uprawy Winorośli Uniwersytetu Rolniczego w Płowdiw (Bułgaria). Po ukończeniu studiów, w roku 1986, podjął pracę w Zkładzie Roślin Jagodowych skierniewickiego Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa. Później pracował w Zakładach: Uprawy i Nawożenia, Ochrony Roślin Sadowniczych, a ostatnio w Zakładzie Agrotechniki. Od początku swojej pracy w Instytucie nieprzerwanie prowadzi kolekcję winorośli oraz doświadczenia agrotechniczne z tym gatunkiem. Interesuje się rozwojem jej uprawy zarówno od strony doświadczalnej, jak i praktycznej. Zajmuje się także tematyką dotyczącą ochrony sadów i jadodników przed chwastami.

Jest autorem trzydziestu prac naukowych oraz licznych prac popularnonaukowych, w tym kilku książek i 200 artykułów z zakresu odmianoznawstwa i uprawy winorośli oraz herbologii. 


 

Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dzięki odpowiedniej pielęgnacji, krzewy winorośli pozostają w dobrej kondycji,...

czytaj więcej

Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Winorośl wymaga systematycznego, corocznego cięcia. W zależności od terminu...

czytaj więcej
Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
czytaj więcej