prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

prof. dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Architekt krajobrazu, dendrolog - jest pracownikiem Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych to zastosowanie roślin drzewiastych w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny okrywowe – ich zalety dla środowiska i zasady stosowania. Drugim, obecnie podstawowym obszarem aktywności zawodowej, są rośliny z rodzaju Actinidia Lindl. Od lat 1990. prowadzi selekcję najwartościowszych odmian nadających się do uprawy towarowej czego rezultatem jest kilka własnych odmian, z których jedna – 'Bingo'PBR – została zarejestrowana w COBORU.

Prof. dr hab. Piotr Latocha od wielu lat zajmuje się szerokimi badaniami związanymi z aktinidią, od opracowania technologii towarowej uprawy tej rośliny poprzez jakość i skład chemiczny owoców aktinidii (jakość sensoryczna, wartości odżywcze i prozdrowotne) aż po zdolność przechowalniczą owoców w zależności od postępowania po zbiorze. W tym zakresie blisko współpracuje z różnymi placówkami naukowymi w kraju oraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Obecnie realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcony technologii towarowej uprawy aktinidii oraz uczestniczy w kończącym się projekcie dotyczącym prozdrowotnym właściwościom mini kiwi finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi także zajęcia z drzewoznawstwa dla studentów kierunku architektura krajobrazu i ogrodnictwo w SGGW.

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Uprawa MiniKiwi (Actinidia arguta) rozwija się intensywnie w wielu krajach. Dominuje uprawa w gruncie...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Owoce MiniKiwi są obecnie uprawiane towarowo w wielu krajach świata, choć jeszcze niedawno była to...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Cięcie dojrzałych krzewów aktinidii jest podstawowym zabiegiem wpływającym na utrzymanie roślin we...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Sezon 2018 był sprzyjającym zarówno dla uprawy, jak i sprzedaży MiniKiwi. Na dobre plony złożyła się...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

W dobie spadających cen skupu owoców i kłopotów ze zbytem dotychczas produkowanych owoców wzrasta...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Aktinidia jest silnie rosnącym pnączem i może w sezonie wydać wiele silnych pędów. W dobrych...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Prace związane z selekcją i aklimatyzacją aktinidii ostrolistnej są prowadzone w SGGW już od początku...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Towarowa uprawa aktinidii ostrolistnej od kilkunastu lat rozwija się w wielu krajach świata, a w...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Temat dojrzałości owoców wydaje się mało istotny, gdyż powszechnie wiemy jak wyglądają dojrzałe...

czytaj więcej

Prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Wiosenne przymrozki są w naszym klimacie zmorą sadowników i ogrodników. Spadki temperatury poniżej...

czytaj więcej