prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Architekt krajobrazu, dendrolog - jest pracownikiem Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych to zastosowanie roślin drzewiastych w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny okrywowe – ich zalety dla środowiska i zasady stosowania. Drugim, obecnie podstawowym obszarem aktywności zawodowej, są rośliny z rodzaju Actinidia Lindl. Od lat 1990. prowadzi selekcję najwartościowszych odmian nadających się do uprawy towarowej czego rezultatem jest kilka własnych odmian, z których jedna – 'Bingo'PBR – została zarejestrowana w COBORU.

Dr hab. Piotr Latocha od wielu lat zajmuje się szerokimi badaniami związanymi z aktinidią, od opracowania technologii towarowej uprawy tej rośliny poprzez jakość i skład chemiczny owoców aktinidii (jakość sensoryczna, wartości odżywcze i prozdrowotne) aż po zdolność przechowalniczą owoców w zależności od postępowania po zbiorze. W tym zakresie blisko współpracuje z różnymi placówkami naukowymi w kraju oraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Obecnie realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcony technologii towarowej uprawy aktinidii oraz uczestniczy w kończącym się projekcie dotyczącym prozdrowotnym właściwościom mini kiwi finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi także zajęcia z drzewoznawstwa dla studentów kierunku architektura krajobrazu i ogrodnictwo w SGGW.
 

Nowa odmiana aktinidii ostrolistnej ‘Bingo’

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Artykuł przedstawia wyniki badań morfologicznych i biologicznych cech nowej odmiany aktinidii ostrolistnej ‘Bingo’, uzyskanej w wyniku prac hodowlanych prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

 

 

Dojrzałe owoce ‘Bingo’ na krzewie (fot. P. Latocha).

 

Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta) jest rośliną uprawną od stosunkowo niedawna, dlatego zapotrzebowanie na odmiany nadające się do produkcji towarowej jest nadal duże. Artykuł prezentuje wyniki badań cech morfologicznych i biologicznych nowej mrozoodpornej odmiany aktinidii ostrolistnej ‘Bingo’, uzyskanej w wyniku prac hodowlanych prowadzonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Badania przeprowadzono w 2008 i 2009 r. ‘Bingo’ jest hybrydą F1 dwóch odmian: A. purpurea ‘Purpurna Sadova’ i A. arguta. W jej owocach dominują cechy A. arguta. Jagody ‘Bingo’ są owalne, spłaszczone po bokach, a ich średnia waga wynosi 8,1 g (do 14,4 g). Dojrzały owoc ma gładką, żółtozieloną skórkę z silnym różowoczerwonym rumieńcem. Potencjał plonowania (88,2 sztuk/1 m pędu owocującego) jest niższy niż w przypadku odmiany ‘Ananasnaya’, ale wyższy niż u odmiany ‘Jumbo’. Dojrzały owoc ‘Bingo’ jest bogaty w witaminę C, ma przyjemne właściwości sensoryczne i cieszy się dużą akceptacją konsumentów. Roślina może być z powodzeniem uprawiana w warunkach klimatycznych Polski centralnej.

Cały artykuł w oryginale (j. angieski):

Some morphological and biological features of ‘Bingo’ – a new hardy kiwifruit cultivar
from Warsaw University of Life Sciences (WULS) in Poland - Piotr Latocha

Zawiązki owoców, kwiaty i dojrzałe owoce odmiany 'Bingo' w porównaniu do innych popularnych odmian (fot. P. Latocha).