prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW - Strona 2 z 2 - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

prof. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Architekt krajobrazu, dendrolog - jest pracownikiem Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Główny obszar jego zainteresowań naukowych to zastosowanie roślin drzewiastych w projektowaniu obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym zwróceniem uwagi na rośliny okrywowe – ich zalety dla środowiska i zasady stosowania. Drugim, obecnie podstawowym obszarem aktywności zawodowej, są rośliny z rodzaju Actinidia Lindl. Od lat 1990. prowadzi selekcję najwartościowszych odmian nadających się do uprawy towarowej czego rezultatem jest kilka własnych odmian, z których jedna – 'Bingo'PBR – została zarejestrowana w COBORU.

Dr hab. Piotr Latocha od wielu lat zajmuje się szerokimi badaniami związanymi z aktinidią, od opracowania technologii towarowej uprawy tej rośliny poprzez jakość i skład chemiczny owoców aktinidii (jakość sensoryczna, wartości odżywcze i prozdrowotne) aż po zdolność przechowalniczą owoców w zależności od postępowania po zbiorze. W tym zakresie blisko współpracuje z różnymi placówkami naukowymi w kraju oraz z zespołem naukowców z Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Obecnie realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poświęcony technologii towarowej uprawy aktinidii oraz uczestniczy w kończącym się projekcie dotyczącym prozdrowotnym właściwościom mini kiwi finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Prowadzi także zajęcia z drzewoznawstwa dla studentów kierunku architektura krajobrazu i ogrodnictwo w SGGW.
 

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Uprawa aktinidii ostrolistnej (A. arguta) wymaga prowadzenia roślin przy trwałych podporach. W...

czytaj więcej

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania uprawą mniej znanych roślin owocowych. Uważa...

czytaj więcej

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

Artykuł przedstawia wyniki badań morfologicznych i biologicznych cech nowej odmiany aktinidii...

czytaj więcej

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

W ostatnich latach coraz większą popularność w wielu krajach w tym Polsce zyskuje towarowa uprawa...

czytaj więcej

Dr hab. Piotr Latocha, profesor nadzwyczajny SGGW

MiniKiwi zwane także kiwiberry to pnącza o różnej sile wzrostu owijające się wokół podpór pędami....

czytaj więcej