Dr inż. Szczepan Marczyński - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Dr inż. Szczepan Marczyński

Dr inż. Szczepan Marczyński

Czołowy polski znawca pnączy, naukowiec, szkółkarz, hodowca i popularyzator wiedzy o roślinach wspinających się i okrywowych.

Absolwent Wydziału Ogrodniczego SGGW. Na warszawskiej uczelni doktoryzował się i 25 lat pracował jako nauczyciel akademicki. Przez rok prowadził badania w Cornell University w Stanach Zjednoczonych, a przez dziewięć miesięcy w Holandii, w Szkółkarskiej Stacji Doświadczalnej w Boskoop. Jest autorem lub współautorem pięciu książek i ponad 100 prac naukowych oraz artykułów w prasie krajowej i zagranicznej. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i prelekcji w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach, we Francji i na Węgrzech.

W 1988 r. wraz z mgr inż. Władysławem Piotrowskim założył szkółkę powojników (Clematis) i innych pnączy, która obecnie mieści się w Pruszkowie - „Clematis Źródło Dobrych Pnączy”.

Od 1992r. zajmuje się również hodowlą. Wyhodował i wprowadził do produkcji ponad 80 nowych odmian powojników (Clematis) oraz dziewięć odmian innych pnączy. Niektóre zdobywają laury na wystawach i testach międzynarodowych w Polsce i zagranicą. Wiele z nich jest chronionych w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był wieloletnim prezesem Związku Szkółkarzy Polskich, prezydentem International Clematis Society. Oprócz tego jest członkiem International Plant Propagators Society, British Clematis Society oraz członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych.

Czerwiec w ogrodzie - przyciąć, obserwować i opryskać

Od czerwca dobrze jest zacząć kontrolować wzrost pnączy w naszym ogrodzie. Jeśli rozrosły się nadmiernie i zagrażają sąsiednim roślinom lub je zbytnio cieniują, należy je przyciąć. Należy również wykonać niezbędne opryski, aby pozbyć się mszyc i przędziorków.

 


liść aktinidii zaatakowany przez
przędziorki

W tym czasie można przyciąć aktinidie, jeśli nie zdążyliśmy tego zrobić przed rozpoczęciem wegetacji. W początku czerwca jest "ostatni dzwonek" na przycięcie roślin kwitnących wczesną wiosną, na pędach zeszłorocznych, np.: glicynii, powojników alpejskich, wielopłatkowych i górskich.

W czerwcu na licznych roślinach, również pnączach, mogą wystąpić mszyce. Gdy zaobserwujemy pierwsze mszyce (najłatwiej je znaleźć w okolicach wierzchołków młodych pędów) lub zaobserwujemy lepkie plamy na liściach lub pod roślinami, dobrze jest opryskać je: Mospilan'em 20 SP w stężeniu 0,02% lub innym preparatem zwalczającym mszyce.

W czerwcu rośliny w gruncie zaczynają być atakowane przez przędziorki (małe pajęczaki wielkości około 1 mm, trudne do zobaczenia gołym okiem). Na górnej stronie liści w okolicach nerwu głównego, pojawiają się żółte przebarwienia, a na dolnej stronie liści, przez lupę można zaobserwować wędrujące małe pajączki. Przy bardzo silnym porażeniu, liście spowija delikatna pajęczyna. Na atak przędziorków narażony jest zwłaszcza chmiel lub pnącza cieniolubne (np.: kokornak), rosnące w suchych, słonecznych miejscach.

Przędziorki bardzo nie lubią zimnej kąpieli, dlatego opryskiwanie liści zimną wodą przeciwdziała ich występowaniu. Gdy już się pojawią, powinno się rośliny opryskać preparatami przędziorkobójczymi np.: Talstar 100 EC w stężeniu 0,05%, Karate 025 EC - 0,1% lub Danitol 10 EC w stężeniu 0,05%.) opryskiwanie należy powtórzyć 2-3 razy co 7-10 dni.

Szczepan Marczyński