Artykuły z "Ogród Wita"

Za zgodą dyrekcji i autora zamieszczamy artykuły o pnączach z pisma "Ogród Wita" Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (www.biol.uni.wroc.pl).

Ogórek siewny (Cucumis sativus) należy do rodziny dyniowatych (Cucurbitaceae) i najprawdopodobniej wywodzi się od dzikiego gatunku Cucumis hardwickii,...

czytaj więcej

Pnącza są ważnym elementem w ogródkach, zwłaszcza małych miejskich, w których powierzchnia pozioma jest niewielka. Rośliny wspinające się mogą...

czytaj więcej

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) należy do rodziny konopiowatych (Cannabaceae). Występuje dziko w umiarkowanej strefie półkuli północnej w...

czytaj więcej