Międzynarodowe Towarzystwo Powojnikowe - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Międzynarodowe Towarzystwo Powojnikowe

Międzynarodowe Towarzystwo Powojnikowe

International Clematis Society (I.Cl.S.) powstało w 1984 r. Zrzesza narodowe towarzystwa powojnikowe oraz indywidualnych członków - zarówno profesjonalistów jak i amatorów z 25 krajów.
Językiem oficjalnym jest język angielski.

Głównymi celami Towarzystwa są:

  • wymiana wiedzy na temat Clematis: gatunków, odmian, wymagań, zastosowania, uprawy itd,
  • popularyzacja wiedzy na temat Clematis przez publikacje, wystawy, prelekcje i Internet,
  • inicjowanie i pomoc w organizacji międzynarodowej wymiany roślin, współpracy, badań naukowych, spotkań, konferencji i dyskusji,
  • nawiązanie bezpośrednich, osobistych kontaktów pomiędzy miłośnikami powojników na całym świecie.

Towarzystwo:

I.Cl.S. wydaje magazyn "Clematis International"
I.Cl.S. wydaje magazyn "Clematis International"
  • corocznie publikuje bogato ilustrowany magazyn "Clematis International". Zawiera on informacje na temat powojnikowych nowości, nowych książek i innych publikacji oraz wiele artykułów dotyczących powojników, napisanych przez autorów z różnych stron świata. Jest on bardzo wartościowym źródłem informacji zarówno dla profesjonalistów (szkółek, ogrodów botanicznych...) jak i amatorów,
  • wydaje dwa razy w roku newsletter, informujący członków o bieżących sprawach, organizacji imprez oraz wymianie nasion,
  • corocznie organizuje wyjazd w ciekawy dla pasjonatów powojników zakątek, najczęściej wycieczka połączona jest z konferencją,
  • organizuje wymianę nasion.

I.Cl.S. ma chętnie odwiedzane strony w Internecie: www.clematisinternational.com