Aktualności - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Aktualności

Statuetka Jubileuszowa dla CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy

Podczas obchodów Jubileuszu 95-lecia Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w SGGW dr inż. Szczepan Marczyński odebrał od dziekana wydziału prof. dr hab. Szczytt-Niemirowicz Statuetkę Jubileuszową przyznaną przez radę wydziału WOBiAK w dowód uznania dla naszej firmy.

 

Więcej obchodach jubileuszu i historii wydziału:
http://95lat.wobiak.sggw.pl/index.php/pl/historia