Historia i właściciele - Clematis - Źródło Dobrych Pnączy

Właściciele

Właściciele

"Zajmujemy się tym, na czym znamy się najlepiej - produkcją wysokiej jakości roślin"

Dr inż. Szczepan Marczyński

W 1969 r. ukończył Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie a w 1973 r. otrzymał stopień doktora nauk rolniczych. Odbył roczny staż (1977-78) w USA na Uniwersytecie w Cornall i ośmiomiesięczny (1987-88) w Boskoop w Holandii. Od 1970 roku do połowy lat 90-tych pracował na stanowisku naukowo-dydaktycznym na Wydziale Ogrodniczym SGGW. Opublikował 15 prac naukowych, 2 książki oraz przeszło 100 artykułów popularyzatorskich. Poszukując nowych roślin odwiedził niemalże wszystkie kraje europejskie, a także USA, Kanadę, Nową Zelandię, Japonię i Chiny. Jest członkiem International Plant Propagators' Society, International Clematis Society (prezydent 2004-2008), British Clematis Society oraz honorowym członkiem Związku Szkółkarzy Polskich (prezes 1997-2000 i 2009-2012).

Mgr inż. Władysław Piotrowski

W 1980 r. ukończył Technikum Ogrodnicze w Warszawie, a w 1985 r. Wydział Ogrodniczy SGGW w Warszawie. Jest członkiem Związku Szkółkarzy Polskich.
 

Mgr inż. Andrzej Gruszczyński

Dział Sprzedaży i Marketingu
Jest absolwentem Technikum Ogrodniczego w Lęborku (1996 r.). Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 2003 r. na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w warszawskiej SGGW (specjalizacja Szkółkarstwo). Doświadczenie zdobywał podczas kilkumiesięcznych praktyk w Niemczech i Norwegii. W szkółce pracuje od 2003 r. Reprezentuje ją na wystawach krajowych i zagranicznych m.in. w Chinach, Holandii, Niemczech, Rosji, Rumunii, Turcji oraz Włoszech. Jest członkiem International Plant Propagators’ Society, International Clematis Society oraz Związku Szkółkarzy Polskich.

Mgr inż. Andrzej Rafaląt

Dział Produkcji i Rozmnażania
Jest absolwentem Technikum Ogrodniczego w Lęborku (1996 r.). Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 2002 r. na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w warszawskiej SGGW (specjalizacja Rośliny Ozdobne). Doświadczenie zdobywał podczas kilkumiesięcznych praktyk w Niemczech i Norwegii. W szkółce pracuje od 2003 r. Zapoznawał się z produkcją szkółkarską, odwiedzając wiele szkółek w Anglii, Holandii, Niemczech, USA i Kanadzie. Jest członkiem International Plant Propagators’ Society, International Clematis Society oraz Związku Szkółkarzy Polskich.

Mgr Paweł Marczyński

Dział Sprzedaży i Marketingu

Jest absolwentem Wydziałów Humanistycznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu w Nijmegen w Holandii. W szkółce pracuje od 2016 roku. Jest członkiem International Plant Propagators’ Society oraz Związku Szkółkarzy Polskich.